See Index of Place Names(E)                                   

p.940

Ely   見 Hili條。

Endau 《南海志》晏頭,即其對音,今馬來半島柔佛東岸之興樓(Endau)。

England  《海國聞見錄 ∙大西洋記》英圭黎,《海錄》口英咭利國即紅毛番,今稱英國。

Escier  見 Shehr條。

Euphrates 賈耽《四夷路程》大食國弗利剌河,今中東地區幼發拉底河。

Europa  《明史 ∙意大里亞傳》 歐羅巴,今歐洲之名稱。